Lawyers Itır Karakaya

Itır Karakaya

Itır Karakaya

DL Attorneys at Law

Itır Karakaya is working as a senior manager at DL Attorneys at Law. Itır has experience in working with clients from various industries, including companies operating in the following sectors: banking, health, fast-moving consumer goods, food and beverage, energy, technology, logistics, etc.

Itır’s practice is particularly focused on data protection & privacy, commercial contracts and employment law, and she engages in legal due diligence projects. Additionally, she successfully advises and represents various multinational clients before all levels of courts, institutions and guides them through all aspects of the litigation processes. She leads data protection audits & compliance projects national and multinational clients.

Itır Karakaya graduated from Istanbul Bilgi University Faculty of Law (LL.B.), later on, she completed her postgraduate degree in the Netherlands at Tilburg University LL.M (LL.M. - Master of Law and Technology with Thesis)


Practice Areas & Work Department

Data Protection & Privacy

Technology Law

Dispute Resolution


Languages

English

Turkish


Memberships

İstanbul Bar Association

ÇSY Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Önemi

ÇSY kriterleri; bir şirketin sürdürülebilirlik açısından vizyon, misyon ile davranış biçimi gösteren bir dizi standart olarak tanımlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğinin sağlanması şirketlerin ÇSY kapsamında atmaları gereken adımlardan biri olup işbu yazımızda detaylı olarak incelenecektir.

08.04.2024

Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler - Mart 2024

Veri sorumlusu OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş., sistemlerine fidye yazılım saldırısı gerçekleştiğinin 05.03.2024 tarihinde tespit edildiğini; ihlalden etkilenen ilgili kişi sayısının henüz tespit edilemediğini, ihlalden; çalışanlar, kullanıcılar, aboneler/üyeler, müşteriler, potansiyel müşteriler, ortaklar, paydaşlar, grup şirketler, yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçi ilgili kişi gruplarının etkilendiğini Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmiştir.

08.04.2024

Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler - Şubat 2024

Veri sorumlusu Karel İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, 03.02.2024 tarihinde fidye yazılım saldırısı gerçekleşmesiyle; aboneler/üyeler, müşteriler ve potansiyel müşterilere ilişkin kimlik (ad- soyad, T.C. kimlik numarası) ve iletişim (adres, telefon numarası, e-posta adresi) kişisel verilerinin ele geçirildiğini Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) bildirilmiştir.

06.03.2024

8. Yargı Paketi Kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki Değişiklik Teklifleri Hakkında Hukuki Bilgilendirme

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi” veya “Yargı Paketi”), 16 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur.

06.03.2024

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Kanunlarda Öngörülme Kişisel Veri İşleme Şartına İlişkin Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5/2-a maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülme” kişisel veri işleme şartına ilişkin olarak “Kanunlarda Öngörülme Kişisel Veri İşleme Şartına İlişkin Bilgi Notu” 12/02/2024 tarihinde Kurum’un resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.

06.03.2024

Information Note of the Turkish Personal Data Protection Authority on the Personal Data Processing Conditions Provided for by the Laws

The Turkish Personal Data Protection Authority ("Authority") published "Information Note on the Personal Data Processing Conditions Provided for by the Laws” on the "expressly provided for by the laws" personal data processing condition regulated under the Article 5/2-a of the Turkish Personal Data Protection Law ("PDPL") on the official website of the Authority on 12/02/2024.

04.03.2024

Kişisel Verileri Koruma Hukuku Güncel Gelişmeler - Ocak 2024

Veri sorumlusu Dirk Rossmann Mağazacılık Limited Şirketi, kendisine ait internet sitesinde 27.12.2023 ile 09.01.2024 tarihleri arasında alışveriş yapan kullanıcıların verilerinin ele geçirildiğini Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilmiştir. Yapılan bildirimde:

02.02.2024

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar Özetleri 2023

Bu incelememizde, söz konusu kararların öne çıkan noktalarını, Kurul tarafından belirlenen ihlalleri ve bu ihlallere yönelik tavsiye edilen yaptırımları net ve öz bir biçimde özetledik. Bu özet, Kurul'un bakış açısını ve üzerinde durduğu temel meseleleri kavramak açısından büyük önem taşıyor ve Kurulu'nun güncel kararlarına dair anlaşılır ve kapsamlı bilgiler sunmayı hedefliyor. Ayrıca, işletmelere ve şahıslara, faaliyetlerini veri koruma mevzuatına uygun bir şekilde nasıl yönlendirecekleri konusunda pratik bir rehber sunuyor.

24.01.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent