Lawyers Çisem Eşe

Çisem Eşe

Çisem Eşe

SAYIN Law & Consulting

Çisem Eşe joined Sayın Law & Consulting in 2023 and works as a senior lawyer.

She mainly provides litigation and consultancy services in Energy Law, Commercial Law, Law of Obligations, Contracts Law and Corporate Law. She is especially experienced in disputes involving companies operating in the fuel and autogas/LPG markets.


Practice Areas & Work Department

Energy

Commercial & Corporate

Dispute Resolution


Languages

English

Turkish

24/7/2019 Tarihli ve 30841 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, "8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı" Kabul Edilerek, 04.05.2024 Tarihli 32536 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

8730 sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kurul kararı ile 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

06.05.2024

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

18.01.2024 tarihli 32433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (kısaca “Yönetmelik”) ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinde yer alan “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” olarak değiştirildi.

19.01.2024

14.11.2023 Anayasa Mahkemesi Kararı: Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik

14.11.2023 tarihli 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/35 E. 2023/163 Sayılı Anayasa Mahkemesı kararı ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin bir bölümü iptal edildi.

15.11.2023

8845 Sayılı EPDK Kurul Kararı Kapsamında Promosyon Düzenlemesi

26.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8845 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı uyarınca tüketiciye yönelik gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin olarak petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösteren lisans sahiplerine bazı yükümlülük ve kısıtlamalar getirilmiştir. 8845 sayılı EPDK Kurul Kararında lisans sahiplerinin düzenleyebileceği promosyon yöntemleri açıklanmıştır. Bu yöntemler ayni promosyon, finansal promosyon ve hizmet promosyonu olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır.

18.09.2023
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent