Menu

  Lawyers Çisem Eşe

  Çisem Eşe joined Sayın Law & Consulting in 2023 and works as a senior lawyer.

  She mainly provides litigation and consultancy services in Energy Law, Commercial Law, Law of Obligations, Contracts Law and Corporate Law. She is especially experienced in disputes involving companies operating in the fuel and autogas/LPG markets.


  Practice Areas & Work Department

  Energy

  Commercial & Corporate

  Dispute Resolution


  Languages

  English

  Turkish

  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

  18.01.2024 tarihli 32433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (kısaca “Yönetmelik”) ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi Ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinde yer alan “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” olarak değiştirildi.
  Çisem Eşe

  14.11.2023 Anayasa Mahkemesi Kararı: Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik

  14.11.2023 tarihli 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/35 E. 2023/163 Sayılı Anayasa Mahkemesı kararı ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinin bir bölümü iptal edildi.
  Çisem Eşe

  8845 Sayılı EPDK Kurul Kararı Kapsamında Promosyon Düzenlemesi

  26.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8845 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı uyarınca tüketiciye yönelik gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin olarak petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösteren lisans sahiplerine bazı yükümlülük ve kısıtlamalar getirilmiştir. 8845 sayılı EPDK Kurul Kararında lisans sahiplerinin düzenleyebileceği promosyon yöntemleri açıklanmıştır. Bu yöntemler ayni promosyon, finansal promosyon ve hizmet promosyonu olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır.
  Çisem Eşe