24/7/2019 Tarihli ve 30841 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, "8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı" Kabul Edilerek, 04.05.2024 Tarihli 32536 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

06.05.2024

8730 sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin kurul kararı ile 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklik ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na “Diğer” olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıtı ifade eden DKA (Diğer Kodlu Akaryakıt) ibaresi 8730 sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararından çıkartılmıştır.

 

Aynı Kararın 6 ncı maddesinin “DKA ikmali, bayilik lisansı sahipleri tarafından tüketicinin bu konudaki açık talebi olmadan gerçekleştirilmez.” şeklindeki ikinci, “DKA’nın farklılaştırılmış akaryakıt olması zorunludur. Ancak, her farklılaştırılmış akaryakıtın satışının DKA olarak yapılması zorunlu değildir.” şeklindeki beşinci ve “DKA satışının yapılacağı akaryakıt istasyonlarında, DKA olmayan akaryakıtın satışa hazır bulundurulması gerekmektedir. DKA olmayan akaryakıtın herhangi bir sebeple geçici olarak tüketiciye sunulamaması durumunda DKA için fiyat farkı uygulanamaz.” şeklindeki altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye “Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz.” şeklindeki fıkra eklenmiştir. Söz konusu düzenleme ile lisans sahiplerine aynı tür akaryakıtlar için farklılaştırılmış olup olmadığına bakılmaksızın aynı fiyat ile satış yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

 

Aynı Kararın “Dağıtıcı lisansı sahipleri, 06/07/2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Bayi Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı Kurul Kararı kapsamında oluşturulan istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlüdür. Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt DKA olmayan ürünün fiyatı ile satılabilir.” şeklindeki 7. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Aynı Kararın Ek-l'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA olarak kullanılacak mı?(3): Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma "Diğer" olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Aynı Kararın Ek-2'sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metninde yer alan "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Söz konusu Karar, 15/05/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent