50 Milyon TL Eşiğini Aşan “Kapalı Devre” İş Modellerinin TCMB’ye Bildirim Yapma Süresi 31 Ocak’ta Sona Eriyor

05.01.2024

Contents

Bilindiği üzere, FinTek sektöründe "Kapalı Devre Cüzdan/Kart" ve/veya "Pazaryeri İstisnası" olarak anılan ve daha çok e-ticaret ve yemek kartı sektöründe örnekleri görülen iş modelleri 6493 sayılı Kanun [1] kapsamındaki “Ticari Temsilci” ve/veya “Sınırlı Ağ” istisnalarına girdiği için bu faaliyetleri yürüten şirketlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (“TCMB”) herhangi bir faaliyet izni yani lisans almasına gerek bulunmamaktadır.

Mevzuat Değişikliği Sonrası Durum

Söz konusu şirketlerin halen lisans alma yükümlülüğü bulunmasa da, 2021 Aralık tarihinde yürürlüğe giren ikincil düzenleme [2] ile birlikte, 6493 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan anılan iş modellerini yürüten hizmet sağlayıcıların son oniki ay içerisinde bu kapsamda gerçekleştirdikleri işlem tutarının elli milyon Türk Lirasını aşması halinde TCMB’ye ilgili iş modeline dair her yıl Ocak ayında raporlama yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

Raporlama Kapsamı

Mevzuat uyarınca, ilgili raporlamada hizmet sağlayıcıların, verilen hizmetin tanımını, detaylı iş akış ve modellerini, işlem hacimleri, ortalama, asgari ve en yüksek işlem tutarı, müşteri ve üye işyeri ağı, geçerli oldukları işyeri sayısı, türü ve bunlara ilişkin coğrafi bölge dağılımı ile ilgili iş modellerini hangi şartlar kapsamında yerine getirdiğine dair bilgilere yer verilmesi beklenmektedir.

TCMB, raporlamanın hangi formatta yapılacağına ilişkin detayları 10 Ocak 2023 tarihli bilgi notunda paylaşmıştır.

Son Süre ve Yapılması Gerekenler

TCMB’ye yapılacak bildirim için son tarih Ocak ayının son iş günü mesai bitiminde sona eriyor.

İlgili raporlamanın kapsamının detaylı olması itibariyle, anılan iş modellerine sahip şirketlerin bir an önce gerekli metrikleri ve bilgileri konsolide ederek, TCMB’nin talep ettiği formatta söz konusu raporlamayı yapması gerekmektedir.


[1] 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

[2] Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent