Menu

    Haksız Ticari Uygulamalar Kapsamında Fahiş Fiyat Artışı

    Son dönemde karşılaşılan salgın, savaş, doğal afet, toplumsal ayaklanmalar, iç savaş ve kitlesel göç gibi birçok olay, geleceğe ilişkin belirsizliklerin oluşmasına ve beraberinde serbest piyasalarda güvensizlik ortamının doğmasına yol açmıştır. Piyasalarda yaşanan bu belirsizlik ve güvensizlik ortamı, mal/hizmet piyasalarında uygulanan fiyat politikalarını genel itibarıyla olumsuz yönde etkilemektedir. Ne var ki, ilgili mal/hizmet piyasasında hâkim durumda olan teşebbüslerin, bu hakimiyetlerini kötüye kullanarak belirsizlik ortamından etkilenmemek ve hatta daha kazançlı çıkmak için haklı bir gerekçe olmaksızın mal/hizmet fiyatlarında fahiş artışlar yaptığı görülmektedir. Teşebbüslerin bu yaklaşımı ile mevcut belirsizlik ve güvensizlik ortamı, piyasalarda fahiş fiyat oluşumlarına neden olmaktadır. Oluşan bu fahiş fiyat ortamından, piyasada faaliyet gösteren tüm birimler (ara toptancılar, perakendeciler, tüketiciler vs.) olumsuz yönde etkilenmektedir.

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.