Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi (Bankacılık) ve MASAK Online Sistemi Güncellendi

31.05.2024

MASAK, 14 Mayıs 2024 tarihli duyurusuyla "Bankacılık sektörüne özgü Şüpheli İşlem Bildirimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Şüpheli İşlem Bildirimi (Bankacılık Sektörü) Rehberi ve Formu'nun güncellendiğini duyurmuştur.

 

MASAK'ın Fintech sektörüne ilişkin şüpheli işlem bildirimi güncellemesi taslağını sektör temsilcilerine açtığı bilinmektedir. Dolayısıyla lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik rehberin de yakın zamanda güncellenmesi beklenmektedir.

 

MASAK'ın duyurusuna göre yeni Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberiyle özetle:

 

— Şüpheli İşlem Bildirim Formu sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsaması sağlanmış,

 

— Gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri eklenmiş,


— Bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı kategorileri eklenmiş,


— Şüpheli işleme ilişkin açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları eklenmiş,


— Referans değer tabloları güncellenmiş ve kodlamalar değiştirilmiş,


— Yeni şüphe kategorileri eklenerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirilmiştir.

 

Rehber değişikliği ile birlikte aynı zamanda Masak Online 1.0 sistemi de güncel teknoloji ile yeniden tasarlanarak Masak Online 2.0 olarak yükümlülerin hizmetine sunulmuştur.

 

Duyuru ve rehbere erişim:

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent