TCMB, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporunu Yayımladı

14.02.2024

TCMB, Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Rapor;

i) Merkez Bankası Dijital Parası Tanımı ve Faydaları,

ii) Merkez Bankası Dijital Parası Gereksinimleri,

iii) Dijital Türk Lirası Tasarımı,

iv) Bulgular ve Değerlendirmeler ve

v) İlerleyen Fazlar başlıkları altında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gelecekteki adımlar hakkında bilgi veriyor.

Raporda ilerleyen dönemlerde Dijital Türk lirasının teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verileceğinin altı çizilmektedir.

Rapor'da dikkat çeken bir diğer husus da dijital kimlik konusudur. AB'de farklı çalışmalara konu olan dijital kimlik konusunun Dijital Türk Lirası açısından da önemli olduğu rapordan anlaşılmaktadır.

Raporda, Dijital Türk Lirası'nın hukuki boyutuna dair ise aşağıdaki soruların üzerinde çalışılması gerektiği belirtilmiştir.

  • Dijital Türk lirasının ek bir tanıma ihtiyacı var mıdır?
  • Dijital Türk lirası kapsamında TCMB Kanununda hangi düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır?
  • Dijital Türk lirasına ilişkin TCMB Kanunu dışında yasal değişiklikler neler olmalıdır?
  • Kişisel verilerin korunması mevzuatı Dijital Türk Lirası Sisteminde nasıl uygulanacaktır?
  • Suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesi hususları dijital Türk lirası kullanımı kapsamında nasıl uygulanacaktır?
  • Dijital Türk lirasının mevcut ödeme sistemleri ve sınır ötesi işlemler ile birlikte çalışabilirliği için ilave düzenlemelere ihtiyaç duyulmakta mıdır?
  • Dijital Türk lirası hesabına/cüzdanına sahiplik kısıtlamalarına ihtiyaç var mıdır?

Rapora bu link üzerinden erişebilirsiniz.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent