TCMB, İşyeri Kayıt Sistemi Kuralları’nı Güncelledi

13.02.2024

TCMB, ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ile kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Bankalararası Kart Merkezi (“BKM”) nezdinde kurulan İşyeri Kayıt Sistemi (“İKS”) Kuralları’nı güncelledi ve İKS Kuralları Sürüm 1.1. dokümanını yayımladı.

İKS Kuralları’nın güncellenen versiyonunda;

1. İşyeri Kayıt Sistemi Veri Paylaşım Servisleri” tanımı getirildi

Söz konusu terim “BKM web servisleri aracılığıyla İKS Katılımcıları nezdinde altyapı hizmetini kullanan ödeme hizmeti sağlayıcısının altyapısını sunan ödeme hizmeti sağlayıcısı ile karşılıklı olarak paylaşacağı verileri güvenli şekilde paylaşımını sağlayan servisleri” olarak tanımlandı.

2. “Katılımcı” tanımı genişletildi

İKS’ye katılabilecek Katılımcı’lar eskiden sadece ödeme hizmeti sağlayıcılar ile sınırlı iken, ilgili tanım genişletilerek ödeme hizmeti sağlayıcısı dışı BKM üyelerinin de Katılımcı olabilmesinin önü açıldı; ilgili üyelerin Katılımcı olabilmesi için ön şart ise BKM tarafından ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ile kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin önlenmesi çalışmalarına katkı sağlayacağı değerlendirilmesi olarak belirlendi.

3. BKM’ye bildirim yükümlülüğü getirildi

BKM tarafından belirlenen BKM üyelerinin İKS Katılımcısı olmasının uygun görülmesi halinde BKM’ye derhal TCMB’ye bilgi verme yükümlülüğü getirildi.

4. Veri Paylaşımı’na ilişkin hususlar belirlendi

BKM tarafından işletilen İşyeri Kayıt Sistemi Veri Paylaşım Servisleri nezdinde altyapı hizmetini kullanan ödeme hizmeti sağlayıcısının altyapısını sunan ödeme hizmeti sağlayıcısı ile karşılıklı olarak paylaşacağı verilerin her halükarda BKM tarafından yayımlanan güncel İşyeri Kayıt Sistemi Uygulama Kuralları dokümanında belirtilen unsurlardan oluşması kuralı getirildi. Altyapısını sunan ödeme hizmeti sağlayıcısının adı geçen kural dokümanında belirtilen veri unsurları dışında herhangi bir veri talebinde bulunamayacağı düzenlendi.

Bilindiği üzere BKM nezdinde ödeme hizmeti sağlayıcı (yani Banka, ödeme kuruluşu ve/veya elektronik para kuruluşu veya PTT) statüsünde olmayan ödeme sistemi işleticileri veya diğer finansal teknoloji şirketlerinden oluşan üyeler de bulunmaktadır. Yapılan güncelleme ile birlikte, ödeme hizmeti sağlayıcısı dışındaki bu üyelerin de İKS’ye katılımına izin verilmektedir.

İlgili oyuncuların ekosistemin bir parçası olduğu dikkate alındığında ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ile kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin önlenmesi süreçlerinin 360 derecede yürütüleceği, bu durumun da süreçleri daha verimli kılacağı değerlendirilmektedir.

Güncellenen İKS Kuralları (Sürüm 1.1)'na bu link üzerinden erişebilirsiniz.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent