8845 Sayılı EPDK Kurul Kararı Kapsamında Promosyon Düzenlemesi

18.09.2023

26.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8845 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı uyarınca tüketiciye yönelik gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin olarak petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösteren lisans sahiplerine bazı yükümlülük ve kısıtlamalar getirilmiştir. 8845 sayılı EPDK Kurul Kararında lisans sahiplerinin düzenleyebileceği promosyon yöntemleri açıklanmıştır. Bu yöntemler ayni promosyon, finansal promosyon ve hizmet promosyonu olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır.

8845 sayılı EPDK Kurul Kararında ayni promosyon hediye, eşantiyon, kampanya ve sair adlarla verilen tüm eşyalar olarak tanımlanmış olup, bu kapsamda araçlarda bulunmasına ihtiyaç duyulacak olan kâğıt mendil, ıslak mendil, cam silme bezi, araç kokusu gibi ürünler ayni promosyonlara örnek olarak verilmiştir. Ancak ayni promosyonların lisans sahiplerince tüketicinin akaryakıt ve/veya otogaz LPG alımı yapması şartına bağlanmaksızın düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi davranış Kurul Kararının emredici hükümlerine aykırılık teşkil edecek olup, bu durumda lisans sahipleri idari ve cezai yaptırımla karşılaşabileceklerdir.

Finansal promosyon ise ilgili kararda akaryakıt ve/veya otogaz LPG satışı sonrası derhal veya daha sonra kullanılmak üzere tüketiciye sunulan finansal fayda olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda lisans sahipleri tarafından ücretsiz veya indirimli akaryakıt ve/veya otogaz LPG sunulmak suretiyle finansal promosyon düzenlenebilmektedir. Finansal fayda olarak tanımlanan finansal promosyonlara, dağıtıcı lisansı sahiplerinin sadakat kart, puan kart ve benzer isimlerle düzenlediği kampanyalar ile bankaların üye işyeri anlaşmaları kapsamında yapılan kampanyalar dahildir.

Kararın dördüncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince akaryakıt veya LPG otogaz alımından bağımsız olarak karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişlerin düzenlenmesi, ilgili diğer mevzuata uyulması koşuluyla serbesttir. Akaryakıt alımına bağlı olarak karşılığı akaryakıt veya LPG otogaz olan piyango ve çekilişler finansal promosyon kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumda Kararın ilgili hükümleri kapsamına tabi olarak düzenleneceklerdir.

Söz konusu karar ilk yayımlandığı tarihte dağıtıcı lisansı sahiplerinin düzenleyecekleri finansal promosyonlara ilişkin herhangi bir maliyeti bayilerine yansıtamayacağı şeklinde düzenleme içermekte ise de; 07.08.2021 tarihli 31561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile finansal promosyonun üçüncü tarafların da katılımıyla düzenlenebileceği ancak dağıtıcı lisansı sahiplerinin düzenleyecekleri finansal promosyonlardan kaynaklı maliyetlerinin toplamda en fazla binde bir (‰1)’lik kısmını, bu promosyonlara katılan bayilerinden talep edebileceğine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik uyarınca dağıtıcı lisansı sahipleri, düzenleyecekleri finansal promosyonların maliyetlerine ilişkin bayilerinden yukarıda yer alan sınır dahilinde bir bedel talep edilmesi durumunda, bayilerin her bir finansal promosyon için promosyonunun süresi, kapsamı ve maliyeti yönünden bilgilendirmesi ve bayinin katılımı için yazılı muvafakatinin alınması zorunlu kılınmıştır. Bununla birlikte bayilerin finansal promosyonlara katılımı ihtiyari olup dağıtıcı lisansı sahiplerinin düzenleyeceği finansal promosyonlara katılım gösterme yönünde herhangi bir mecburiyetleri bulunmamaktadır.

Üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen ve karşılığı akaryakıt veya LPG otogaz olan kampanyaların da, bu Kararda belirtilen koşulları sağlaması koşuluyla düzenlemesi serbesttir.

Diğer bir promosyon çeşidi olan hizmet promosyonu ise oto yıkama, yağ değişimi, lastik değişimi gibi akaryakıt ve/veya otogaz istasyonlarında verilebilecek hizmetleri ifade etmektedir. Söz konusu karar uyarınca tüketicinin hizmet promosyonundan faydalanması için ayni promosyona ilişkin düzenlemede olduğu gibi akaryakıt ve/veya otogaz LPG alımı şartı öne sürülememektedir. Hizmet promosyonu düzenleyen lisans sahipleri akaryakıt ve/veya otogaz LPG alımına bağlı olmaksızın bu hizmetleri tüketiciye ücretsiz veya indirimli olarak sunabilmektedir.

Promosyon düzenlemesi ile ilgili olarak 8845 Sayılı Kurul Kararı hükümlerine riayet etmeyen lisans sahiplerine EPDK tarafından idari ve cezai yaptırım uygulanabilecektir.

8845 sayılı EPDK Kurul Kararının tamamına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/23-2-1008/mevzuat

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent