Menu

  7445 sayılı Kanun ile İş Hukuku’nda Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Getirilen Değişiklikler

  1. Giriş

  Kamuoyunda “7. Yargı Paketi” olarak bilinen, 05.04.2023 tarihinde 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile getirilen değişiklik ile 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda (“İMK”) dava şartı zorunlu arabuluculuğun kapsamı genişletilmiştir. İşbu bilgi notunda Değişiklik Kanunu ile İş Hukuku alanında arabuluculuk sistemine getirilen değişiklikleri açıklamakta ve ilgili değişiklikleri aktarmaktayız.

  2. İş İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Bir Miktar Paranın Ödenmesi Konulu İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

  Değişiklik Kanunu ile İMK’da yapılan değişiklikler uyarınca iş ilişkilerinden kaynaklanan ve bir miktar paranın ödenmesine ilişkin olan uyuşmazlıklara ilişkin ikame edilen itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme uyarınca sayılı davaları açmak için tarafların zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmaları gerekecektir. İlgili düzenleme, Değişiklik Kanunu’nun 43. maddesi uyarınca 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  3. Sonuç

  Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ve tazminatlarına ilişkin itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları zorunlu arabuluculuğa tabi kılınmıştır. Arabuluculuk uygulamasına getirilen bu değişikliğin etkin kullanılmasıyla amacına uygun olarak mahkemelerin iş yükünün hafifletmesini temenni etmekteyiz.


  Tagged with: Labor, Employment, İş Hukuku, 7. Yargı Paketi, Özogul Yenigun, Yagmur Corbaci, Mete Riza Nemlioglu

  This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.