Lawyers Ecem Karaca

Ecem Karaca

Ecem Karaca

GLED Partners

Ecem Karaca graduated from Ankara University Faculty of Law in 2023.

She did an internship at Constitutional Court and Ministry of Treasury and Finance before starting to work at GLED Partners.

She fluently speaks in English.


Practice Areas & Work Department

Commercial & Corporate Law

Litigation & Dispute Resolution

Labour and Social Security Law


Languages

English


Memberships

Istanbul Bar Association

The Legal Framework: Employee's Right to Strike and Employer's Defensive Lockout

During collective labor agreement negotiations, disputes between parties may arise which lead employees to exercise the right to strike and employers to initiate lockouts as a defense. Exercising these rights without meeting the legal conditions stipulated within the constitutional context renders the situation unlawful and causes the offending party to face severe administrative and legal sanctions.

06.05.2024

İşçinin Ölümü Halinde Kıdem Tazminatı ve Ölüm Tazminatı Taleplerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

İş akdi devam ederken işçinin ölümü halinde işverenin ödemesi gereken “ölüm tazminatı” 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 440. maddesinde düzenlenmektedir.

19.04.2024

Türk İş Hukukunda Alt İşverenlik İlişkisi ve Geçici İş İlişkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 7. maddesinde düzenlenen geçici iş ilişkisi ve 2. maddesinde düzenlenen alt işverenlik ilişkisi; üçlü yapıları gereği sıklıkla karşılaştırılan ve işçi ile işverenler arasında uyuşmazlıklara konu edilen, Türk İş Hukuku’nun önem arz eden iş ilişkileri arasındadır. İşbu çalışmamızda, bu iki kurum temel anlamda ele alınarak geçerli olarak kurulmalarına ilişkin aranan koşullara değinilecek ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ve alt işverenlik ilişkisi kavramları incelenecek olup; sonrasında her iki ilişkiye dair karşılaştırmalı bir hukuki değerlendirmeye yer verilecektir.

12.01.2024
Load More
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent