Yeşil Şarj İstasyonlarına Yönelik Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

14.11.2023

Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle şarj hizmetine konu elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanan yeşil şarj istasyonları mevzuata getirildi.

17 Ağustos 2023 tarihli ve 32282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Şarj Hizmetleri Değişiklik Yönetmeliği”) ile şarj hizmetine konu elektrik enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanan yeşil şarj istasyonlarına ve tedarik edilen elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edildiğine dair kanıt sağlayan yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesine (“YEK-G Belgesi”) yönelik yeni düzenle yapılmıştır. Bu kapsamda eşzamanlı olarak Resmî Gazete’de yayımlanan, Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te (“YEK-G Değişiklik Yönetmeliği”) yapılan değişikliklerle yeşil şarj istasyonlarının YEK-G Belgeleri regüle edilmiş ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) 10.08.2023 tarih ve 12006 sayılı kararı (“Kurul Kararı”) ile uygulamada düzenlemeye gidilmiştir.

Kurul Kararı da göz önüne alınarak, Şarj Hizmetleri Değişiklik Yönetmeliği ve YEK-G Değişiklik Yönetmeliği’nin önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Şarj Hizmeti Değişiklik Yönetmeliği ile yeşil şarj istasyonları mevzuata getirilmiş ve yeşil şarj istasyonu sınıflandırmasının YEK-G Belgesi ile sağlanacağı düzenlenmiştir.
  • Buna göre yeşil şarj istasyonu, şarj hizmetine konu elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin belgelendirilmesi amacıyla elektrik enerjisinin tamamı için YEK-G belgesi itfa edilen şarj istasyonu olarak tanımlanmıştır.
  • Yeşil şarj istasyonu sınıflandırmasını sağlayan YEK-G belgesi ise tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen, her biri 1 MWh elektrik üretimine tekabül eden elektronik belge olarak tanımlanmıştır.
  • YEK-G Değişiklik Yönetmeliği ile şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin de yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemine katılımına imkân tanınmıştır.
  • Şarj ağı işletmecileri, yeşil şarj istasyonlarından şarj hizmeti alan kullanıcılara YEK-G Belgesi’ni itfa ve ifşa etmekle yükümlü kılınmıştır.
  • Yeşil şarj istasyonları serbest erişim platformunda ayrı bir renk veya işaret ile gösterilmesi, yeşil şarj istasyonlarının kullanıcılar nezdinde ayırt edilmesine ilişkin logo ve/veya işaretler, EPDK tarafından belirlenebileceği düzenlenmiştir.

Şarj Hizmeti Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

15 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan YEK-G Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

15 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kurul Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.
Ready to stay ahead of the curve?
Share your interest anonymously and let us guide you through the informative articles on the hottest legal topics.
|
Successful Your message has been sent