Menu

    Cumartesi Gününün Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi

    4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 56/5 maddesinde yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmadığı düzenlenmiştir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 3. maddesinde ise hafta tatilinin pazar günü olduğu belirtilmiş olup cumartesi günü hafta tatili olarak sayılmamıştır. Bu sebeple, kural olarak Cumartesi günü de iş günüdür ve hafta tatili olarak sayılmamaktadır. Dolayısıyla, haftada beş gün diğer bir ifadeyle Pazartesi ile Cuma günleri arasında çalışılan bir yerde Cumartesi günleri, yıllık izin süresine ilişkin hesaplamalarda hafta tatili olarak değerlendirilmemektedir. Ancak taraflar arasında akdedilen iş sözleşmesinde Cumartesi gününün açıkça ‘’hafta tatili’’ olduğu kararlaştırılmışsa, Kanun’un 56. maddesinde belirtildiği üzere hafta ve genel tatil günleri gibi muamele görür ve yıllık izin süresinden çıkarılır.

    To read this article and discover more pleaseregister for free
    This website is available “as is.” Turkish Law Blog is not responsible for any actions (or lack thereof) taken as a result of relying on or in any way using information contained in this website, and in no event shall they be liable for any loss or damages.